Ar kunigas ir jo gaspadinė yra šeima?


Delfio komentaruose iškilęs klausimas, regis, jau ne vieną šimtmetį jaudina iškilius tautinės moralės protus. Taigi, ar kunigas ir jo gaspadinė yra šeima? Manau, be abejo, gali save šeima laikyti (jie, apskritai, gali save laikyti kuo tiktai nori), nesvarbu, kad tai draudžia Katalikų Bažnyčia, bet tokiu atveju, realiai mąstant, kunigui grėstų prarasti pareigas.

Prie gilesnio problemos suvokimo priartėtume šį pavyzdį kiek išplėtodami. Pavyzdžiui, kunigas kunigauja, gaspadinė gaspadinauja, po 3 metų jiems gimsta berniukas. Apsigyvena jis gaspadinės troboj, kartu su ja kitam kaimo gale, o klebonas ir toliau gyvena savo troboj kitam kaimo gale. O susitikinėja jie kaimo bažnytėlėje per pamaldas, po jų, o taip pat vakarais kur nors ant šieno arba tiesiog tai vienam kaimo gale pas vieną, tai kitam kaimo gale pas kitą namuose. Dar dar po 2 metų jiems gimsta antras vaikas ir apsigyvena kartu su broliuku ir mama.

Galiausiai po metų kunigą pervedą į kitą parapiją ir jis pasako gaspadinei – vienžo, išvažiuoju, pinigų dabar neturiu ir nebesiųsiu, tarp mūsų viskas baigta, nes vyskupas sužinojo, man grasino, čia tuoj perves kitą kunigą, o tu verskis kaip žinai.

Dabar klausimas – jeigu valstybė savo įstatymuose numato gaspadinei galimybę, vadovaujantis šeimos santykius reglamentuojančiomis įstatymų normomis, prisiteisti iš kunigo alimentus, tai toje valstybėje yra bardakas ar ne?

Kitas klausimas – jei šioje situacijoje valstybės įstatymai tai gaspadinei sako – mes pripažįstame tik santuokinį ryšį, pas mus kunigams tuoktis draudžiama, todėl jis teisingai tau pasakė “verskis pati”, nes tavo vaikai gimė be jokio teisinio pagrindo ir jokie šeimos teisinius santykius saugantys įstatymai tavęs negina – ar tokia valstybė yra morali, o šeimos institutas joje yra šventas?

P.S. jei kam įdomu, tai neskaičiau aš tos koncepcijos, nei to nutarimo…tikėkimės kol kas (nu kaip visada pas mane).

Share

27 Comments, Comment or Ping

 1. egriseus

  Keistai formuluojama. Pirmame klausime kalbama apie gaspadinės alimentus, o antrame -- tarsi ir vaiko.
  Net jei asmenys ir susituokę, o vaikas, pvz., meilužio, išlaikymas vaikui priteistinas iš antrojo.
  O man kyla klausimas: jei asmuo turėjo dvi gaspadines ir vieną žmoną, turtą kartu su gaspadinių ir žmonos vaikais paveldi ir gaspadinės ar tik žmona?

  September 30th, 2011

 2. Na čia toks spontaniškas esė ir kompleksiškai žiūrint į šiuos du klausimus jie neatrodo korektiški.
  O į tavo klausimą aš atsakyčiau taip -- pagal koncepciją šeimai priklauso žmonos vaikai, o tam kad įteisinti teisinį gaspadinės statusą, tikėkimės neužilgo bus įtvirtintas bendkarto institutas, kuris bus humaniškas ir pagerins gaspadinių padėti.

  September 30th, 2011

 3. Eik velniop, kreivaranki. Per tave sugaišau labai daug laiko..

  September 30th, 2011

 4. Taigi pas Ligitą nebekomentuoji, tai laiko pas tave į valias turėtų dabar būti… 😀

  September 30th, 2011

 5. Davidas Goldbergas

  Runkeliškos runkelių problemos pas runkelį kreivarankį.

  September 30th, 2011

 6. Nebeprisimenu jau tiksliai kas nuskandino “Titaniką”, Goldbergas ar Aisbergas -- visi jūs sąmokslininkai…

  September 30th, 2011

 7. Davidas Goldbergas

  Savo vaiką tėvas myli taip,kaip net “dievas” nemyli.Kreivarankis yra invalidas.Jis negali suprasti tėvų,turinčių vaikų,todėl teorizuoja “alimentų” klausimą.:)Negyvibinga visa šita “analizė”.O todėl “kreivarankis” ytra lohas……

  September 30th, 2011

 8. Na, jei palengvėjo, tai džiaugiuosi dėl tavęs -- kiti panašaus užgaulumo komentarai eis į spamą 😉

  September 30th, 2011

 9. Goldbergai,
  gi perspėjau 🙂

  October 1st, 2011

 10. bang

  Viena, jei neskaitei “koncepcijos ar to nutarimo”. Visai kas kita, jei dar apskritai nesigaudai net elementariuose išlaikymo klausimuose ir leidi sau postringauti apie to teisinį reguliavimą valstybėje. Tiesiog apgailėtinas kedofilų argumentacijos lygio rašinėlis.

  October 6th, 2011

 11. bang,
  savo kompetencijos tais klausimais aš niekur neskelbiau. Išviso norėjau šį postą ištrint dėl to “elementaraus nesigaudymo”. Tiesiog čia yra mano blogas, kaip man išeina, taip rašau -- nei Seime, nei Vyriausybėje sprendimų nepriimu, jei ko neskaičiau, tai ir sakau, kad neskaičiau. Čia abstraktaus pobūdžio pasamprotavimas, surašytas per 5 min. spontaniškai delfio komentarus paskaičius.
  Beje, už kedofiliją perdaug nepyktu, nes per tiek laiko jau kažkaip pripratau, kad visokie urodai prikiša man ir vadina mane kaip netingi.
  Ačiū, kad skaitote, tskant.

  October 6th, 2011

 12. bang

  Na negin,iju, kad negalite rašyti nesąmonių. Tiek ir tenorėjau pasakyti, kad visiškai nusišnekėta. O kedofilija jūsų nekaltinau, tik pasakiau, kad argumentacija jų lygio, ty “jei man atrodo taip, vadinas -- taip ir yra”.

  October 7th, 2011

 13. bang

  Na, savaime suprantama, kad turite teisę savo bloge rašinėti bet kokias nesąmones. Tiek ir tenorėjau pasakyti, kad visiškai nusišnekėta. O kedofilija jūsų nekaltinau, tik pasakiau, kad argumentacija jų lygio, ty “jei man atrodo taip, vadinas -- taip ir yra”. Jei tokiame rašyme matote prasmės, tai пеши ещо, kaip sakoma 🙂

  October 7th, 2011

 14. Gerb. bang,
  tai, kad jūs manote mane totaliai nusišnekėjus aš supratau dar iš vakarykščio komentaro. Bet dėkui, kad nepagailėjote savo brangaus laiko ir tą patį dar pakartojote šiandien. Manau, kad iki kedofilinės argumentacijos man kol kas trūksta poros elementų -- gąsdinimo tamsiųjų jėgų sąmokslu ir Lietuvos gelbėjimo iniciatyvų. Bet jaučiu, kad jei ir toliau taip nuosekliai spaminsit, tai mano sąmonės mozaika užsipildys ir tais dviem trūkstamais akmenėliais. Na, bet jei jums nėra ką daugiau veikti šiais šaltais rudens vakarais ir trūksta dėmesio, tai kaip sakoma пеши ещо. Aš pakentėsiu 😀

  October 7th, 2011

 15. romas

  kreivaranki, tu, kaip ragavęs logikos pagrindų, man pasakyk, ar viskas gerai su šiuo sakiniu:
  “Taigi konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.”
  Klausiu be jokių ideologinių poteksčių -- grynai apie sakinį.

  October 7th, 2011

 16. Mano logikos žinios apsiriboja šiuo silogizmu:
  1.Žmonės yra mirtingi; 2. Sokratas yra žmogus; 3. Vadinas Sokratas yra mirtingas.
  Trečia tezė yra išvada. Šis sakinys, kurį man cituoji, bent kaip aš suprantu, nėra vertintinas logikos požiūriu, kadangi tai yra išvada, kuri pati savaime nėra nei klaidinga, nei teisinga. Šitie dalykai atsiskleidžia jos ryšyje su ankstesnėmis tezėmis. Bent jau taip yra mano galva.

  October 7th, 2011

 17. romas

  Aš perskaičiau KT nutarimą. Jame pateikta daug visokių teisės aktų, kur apibrėžiama , kas yra pripažįstami šeimos nariais. Sąrašas narių tuose aktuose didele dalimi sutampa, bet nėra visą laiką tas pats. KT visai teisingai sako, kad šeimos koncepcijoje mėginama susiaurinti šeimos sąvoka, nes šeimos narių sąrašas čia yra trumpesnis nei galiojančiuose įstatymuose ir kodeksuose, bet nepateikia baigtinio šeimos narių sąrašo, o paskui grindžia konstitucinę šeimos sampratą šeimos narių tarpusavio atsakomybe… ir t.t.
  Sutinku, kad loginių prieštaravimų sakinyje nėra, bet čia yra pateikiamas tarsi ir konstitucinis šeimos apibrėžimas (konstitucinė šeimos samprata), todėl būtų gerai pasisakyti konkrečiai ir prasmingai.

  October 7th, 2011

 18. romai,
  o negalima būtų sakyti, kad KT čia vėl atskleidė Konstitucijos dvasią? 🙂 Tiesiog jo darbas buvo pasakyti prieštarauja koncepcija Konstitucijai ar ne. O konkrečiai nustatyti kas tai yra šeima -- jau politikų reikalas.

  October 7th, 2011

 19. romas

  KT teisė aiškinti Konstituciją, todėl gali aiškinti kiekvieną žodį, kuris parašytas Konstitucijoje, bet būtų gerai, kad po aiškinimo piliečiai asmenų grupės teisiniam statusui nustatyti galėtų pritaikyti paprasčiausius loginius samprotavimus. O šiaip, jei KT pats nežino, kas yra šeima, tai turėjo teisę ir neaiškinti, nes nebuvo paklaustas.

  October 8th, 2011

 20. romai,
  jis buvo paklaustas.

  http://www.alfa.lt/straipsnis/190479/Seimos.koncepcija.vertins.Konstitucinis.Teismas=2008-07-15_17-16/

  KT savo iniciatyva nieko netiria. Tiesiog paprastai visada atsiranda kažkas, kas jam ką nors apskundžia.

  October 8th, 2011

 21. romas

  KT buvo paklaustas, ar atitinka ŠK Konstituciją. Tam visai nebūtina duoti miglotą šeimos apibrėžimą, jei pats KT negali nieko konkretaus apie tai pasakyti. Būtų užtekę ir konstatavimo, kad pats Seimas kituose įstatymuose šeimą traktuoja plačiau nei koncepcijoje ir pasakyti Seimui, kad jis turi apsispręsti dėl galutinio šeimos narių sąrašo ir suderinti atitinkamai įstatymus.

  October 8th, 2011

 22. romai,
  toks jausmas, kad tu turi kažkokią mintį, bet vis kažkaip bandai per aplinkui.
  Dar vienas dalykas… tu sakai ” Būtų užtekę ir konstatavimo, kad pats Seimas kituose įstatymuose šeimą traktuoja plačiau nei koncepcijoje ir pasakyti Seimui, kad jis turi apsispręsti dėl galutinio šeimos narių sąrašo ir suderinti atitinkamai įstatymus” -- o negi kažką kitą pasakė? Kita vertus KT negali uždrausti Seimui rengti visokias koncepcijas ir pasakyti “pakanka”, juolab jei pas Dagį ar Adomėną pilnos galvos idėjų.

  October 8th, 2011

 23. romas

  Pasakė kokia konstitucinė šeimos samprata, bet nuo to pasakymo aiškiau nepasidarė. Tą sakinį randu beveik visuose straipsniuose apie KT nutarimą ir jį skaitant susidaro įspūdis, kad kažkoks dvejetukininkas mėgina prakišti savo nežinojimą už žinias. Pavyzdžiui toks apibrėžimas: Konstitucija yra Konstitucijos straipsnių tarpusavio ryšys. Ir ką mes sužinotume apie Konstituciją, jei tik toks apibrėžimas ir būtų? Mano supratimu, koncepcija yra nesuderinama su dabar galiojančiais įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, todėl ir įstatymai priimti pagal tą koncepciją nederės tarpusavyje ir nederės su įsipareigojimais. Arba konstitucinės šeimos sampratos nutarime visai nereikia arba reikia konkrečios šeimos sampratos.

  October 8th, 2011

 24. romai,
  facebooke WU žadėjo parašyti apie tą nutarimą, tai pakentėk ir sulauksi raštingesnį atsakymą. Tiesiog nesu teisės specialistas… 🙁 Bet man atrodo, kad tu kažkoks neapsisprendęs šiuo klausimu (panašiai kaip aš). Tau kažkas nepatinka, tu kažkuo nepatenkintas lygtai, o nepasakai. Peržiūrėk savo komentarus -- ar pavyktų aiškiai suformuluoti kuom tu nepatenkintas? Juk tu (vėlgi, gal neteisingai tave suprantu) lyg ir prisilaikai tos nuomonės, kad KT kišasi ten, kur neturėtų kištis, o va dabar lyg ir esi nepatenkintas, kad KT nepasakė Seimui kas tai yra.
  Dar vienas dalykas: tu sakai “Mano supratimu, koncepcija yra nesuderinama su dabar galiojančiais įstatymais ir tarptautiniais įsipareigojimais, todėl ir įstatymai priimti pagal tą koncepciją nederės tarpusavyje ir nederės su įsipareigojimais”. Panašiai šios nuostatos formuluojamos ir Konstitucijoje, tuo tarpu kiek skaitau kokio Dagio pasisakymus, tai jis įsitvėręs tų kelių sakinių, kur Konstitucijoje kalbama apie šeimą. Taigi KT nieko kito ir nelieka kaip priminti, kad “Konstitucija yra Konstitucijos straipsnių tarpusavio ryšys”. Gal ir banalu, ir jau ne kartą girdėta, bet ką daryti, jei vis pamirštama?

  October 8th, 2011

 25. romas

  Nežinau, ko aš nepasakau. Šiaip jokių paslėptų minčių pas mane nėra. Tiesiog perskaičiau keletą straipsnių ir beveik visuose šitas sakinys cituojamas. Man pasirodė keista, kad niekam neužkliūna šeimos sampratos aiškinimas per šeimos narius ir jų santykius. Nusprendžiau perskaityti visą KT nutarimą. Perskaičius man tas sakinys nepasidarė mažiau keistas, o dar pasirodė, kad aiškinti ir iš viso nebuvo būtina, nes argumentų koncepcijos pripažinimui neatitinkant Konstitucijos ir taip užteko. Man įspūdis susidarė, kad KT politikuoja. Ir jau antrą kartą. Pirmą kartą tai buvo KT nutarimas apie pensijų grąžinimą.

  October 8th, 2011

 26. Sūduvis

  Atsiprašau, kad tik dabar rašau. Nesuprantu viso šito straipsnio esmės. Kunigui “užstačiusiam” vaiką šeimininkei galioja tokie patys įstatymai kaip ir santechnikui/statybininkui/bedarbiui/profesoriui/etc. (pavadinkime V) “užstačiusiam” vaiką šeimininkei/studentei/pardavėjai/etc (pavadinkime ją M). Todėl jeigu V nenori pripažinti savo tėvystės, M nepriklausomai nuo jos profesijos turi visas galimybes kreiptis į teismą ir nustatyti savo vaiko tėvystę, ir išsireikalauti iš V. (nepriklausomai nuo to ar bus jis chirurgas, mokytojas, kunigas ar etc.) alimenentų. Tačiau šiuo atveju šeima bus laikoma tik M ir vaikas, kadangi M ir V. nėra įteisinę savo santuokos. Jeigu M ir V kartu gyvena ir augina vaiką, teisiškai jie nėra šeima, kadangi to neįtvirtino civiliniame metrikacijos biure.
  Na o kalbant apie kunigą, tai tokiems atvejams išėjus į viešumą, anas pagal galiojančius katalikų bažnyčios įstatymus, būtų priverstas atsisakyti savo abito ir tapti bedarbiu/mokytoju/biznieriumi ar dar kuo nors kitu. Na o jeigu kunigas būtų koks pastorius, popas ar mula, galėtų įteisinti savo santuoką su šeimininke ir sau laimingai (arba nelaimingai) gyventi.
  Tad kokios problemos? 🙂

  October 27th, 2011

 27. Nu gerai jau, gerai… nusišnekėjau biški čia. Nebelįskit prie manęs 🙁

  October 28th, 2011

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar