Universitetai ir stiklo karoliukų žaidimas


Herman Hesse savo romane „Stiklo karoliukų žaidimas“ aprašė išgalvotą mokslininkų bendruomenę Kastalijoje. Šiame romane stiklo karoliukai yra tam tikra rafinuota ženklų, galinčių išreikšti bet kokį mokslinį diskursą, sistema. Taigi tiek natomis užrašytas muzikinis kūrinys, tiek Pitagoro teorema gali būti išreikšta vieninga ženklų sistema, atitinkamai tai reiškia, kad ta pati Pitagoro teorema gali būti sugrota kaip muzikos kūrinys. Stiklo karoliukų žaidimas ir reiškė tam tikrų kombinacijų kūrimą siekiant sukonstruoti priešingus mokslinius diskursus į tam tikra harmoningai juos savyje apimančią sistemą. Toks ir buvo tas žaidimas, kažkuo panašus į šachmatų partiją – reikalaujantis milžiniškų intelektualinių pastangų ir iš esmės betikslis savo rezultatais.

Patys stiklo karoliukų žaidėjai buvo kruopščiai atrenkami nuo vaikystės, kadangi gyventi ir studijuoti Kastalijoje galėjo ne bet kas – buvo privalomas celibatas, draudžiamas alkoholio vartojimas, pasilinksminimai ir pan. Tai buvo prestižinė, elitinė mokykla, galbūt, kažkas panašaus į kunigų seminariją XIX a. Lietuvoje. Kastalijos mokykla skirdavo savo gyventojams kuklią algą patenkinti elementariems pragyvenimo poreikiams ir už tai tereikėdavo kelias valandas dėstyti, o visas kitas laikas galėjo būti skiriamas saviugdai, kuriai būdavo suteikiama visiška laisvė ir už tai nebūdavo reikalaujami jokie atsiskaitymai. Tokiu būdu pvz. vienas kastalietis išvertė senovės indų Upanišadas iš sanskrito į senovės egiptiečių kalbą – vėlgi lyg ir visiškai beprasmis, tačiau tuo pačiu milžiniškos erudicijos reikalaujantis užsiėmimas (tokioje aplinkoje procesinio valdymo ir į klientų poreikius orientuotos veiklos šalininkai jaustųsi labai nejaukiai).

Taigi aprašomos dvi neatsiejamai tarpusavyje susijusios šios utopinės mokyklos mokslininkų savybės – askezė ir į konkrečius rezultatus nenukreipta mokslinė veikla. Tai tarsi sufleruoja, kad pagal kastaliečių supratimą mokslinė veikla reikalauja visiško pasišventimo ir visiškos laisvės. Ir, galbūt, dar vienas dalykas – kad tikroji mokslinė veikla yra tik teorinė. Siejant mokslą su konkrečiais žmonių poreikiais (arba paprastai kalbant su valstybės ar korporacijų užsakymais), jisai  tampa tais poreikiais tuo pačiu ir apribotas. Aš pats nesu linkęs vienareikšmiškai pritarti tokiai nuostatai, kadangi jei tarkim koks viduramžių feodalas užsako pas alchemiką pagaminti jam „filosofinį akmenį“ (tai yra substanciją, galinčią bet kurią materiją paversti auksu) tai nepaisant nesėkmės vykdant tiesioginį užsakymą, įvairūs „šalutiniai“ moksliniai atradimai labai tikėtini.

Kalbant apie mūsų universitetus, akivaizdu, kad jie stokoja kokios tai solidesnės vizijos apskritai. Aš pasakyčiau, kad mūsų universitetai nuo Kastalijos utopijos skiriasi (ne, ne asketizmu, su tuo pas mus daug kur viskas normaliai, nors ir ne visur), kad pastarasis, nors ir būdamas elitiniu, anaiptol nesiūlo savęs kaip vienintelio galimo išsilavinimo modelio. Tuo tarpu mūsų universitetai, atrodo, šią teisę uzurpavo. Viena vertus, visi žino, kad universiteto diplomas, ypač šiandien, anaiptol visko nepasako apie jo turėtoją, kita vertus – pabandyk jo neturėti ir tuo pačiu nebūti kažko giminaičiu.

Kastalijos, kaip mokslo institucijos, doktrinieriai visada akcentuodavo, kad jų modelis tinka ne kiekvienam, tuo pačiu pabrėždavo, kad Kastalija nėra kažkokia tai aukščiausia pakopa siekiant išsilavinimo, jie aiškindavo, kad tai yra tik vienas iš galimų būdų siekti išsilavinimo, tuo pačiu reikalaujantis labai specifinių savybių iš šį mokslo ir gyvenimo kelią pasirinkusiųjų. Taigi dėl riboto priėmimo ir atsisakymo suvokti Kastališką modelį kaip vienintelį, jų požiūris į mokslą kaip išimtinai teorinę veiklą vėlgi neatrodo nei labai geras, nei labai blogas. Tai tik vienas kelias iš daugelio.  

Mūsuose universitetinis išsilavinimas skelbiamas ne tik aukščiausia išsilavinimo pakopa, bet ir vienintele aukščiausia. Ir ne visada smagu kartais būna skaityti akademikų paburnojimus valdžiažmogių atžvilgiu, labai lengvai užsimerkiant prie nepaneigiamą faktą – praktiškai visi valdžiažmogiai šiandien yra universitetų absolventai. Kuom ne apšvietos absoliutizmas? Tačiau kuriant apšvietos monarchiją pakako apšviesti vieną žmogų, gi kuriant apšvietos demokratiją ugdymo „objektų“ ratas plečiasi, dažniausia kokybės sąskaita.

Tačiau visiems „pasidarius“ universiteto diplomus elementari konkurencija neišnyksta, ji tiesiog išvirsta į dvikovas mojuojant diplomais tarsi kalavijais. Tokiomis aplinkybėmis išauga universitetų reitingavimo ar tiesiog jų priklausomybės vienai ar kitai valstybei reikšmė (manau, kad aukštosios mokyklos Londone diplomas nukirstų kokios nors Kišiniovo aukštosios mokyklos diplomą, nelyg aukštesnė korta).

Universitetai akcentuoja universaliai apsišvietusios asmenybės rengimą. Man tai kažkuo primena jaunuomenės švietimo projektus, išdėstytus Platono „Valstybėje“. Tačiau Platonas manė, kad pokyčiai iš esmės yra blogis, kad egzistuoja universalūs ir visais laikais tinkami visuomenės modeliai, iš esmės nesikeičianti žinių sistema. Ar nėra tas požiūris šiek tiek pasenęs? Dažnai akademikai aiškindami kodėl jie nemoko konkrečių dalykų teigia, kad pasaulis keičiasi pernelyg greitai ir nėra prasmės stengtis jį pavyti. Gal ir tiesa, tačiau tiesa ir tokia, kad mes nelabai turime galimybės sužinoti yra prasmė pavyti pasaulį ar ne, kadangi tokios alternatyvos daugelis universetų ir nesiūlo t.y. to pasaulio tiesiog nesiveja.

Sunkią proto bokšto naštą nešti apsiėmęs Leo Lenox neabejoja, kad universitetą pabaigęs žmogus darbdaviui nors kiek į jį investavus greitai ims dirbti daug geriau už nieko nebaigusius darbovietės senbuvius. Nesiginčysiu su šia gilia įžvalga, tačiau ji netiesiogiai (Leo Lenox taip nesako – čia jau interpretuoju) parodo ir kiek sovietinį požiūrį į darbą – tai yra betikslis, bukas užsiėmimas, atimantis geriausią dienos dalį, kurios metu viršininkas iš tavęs tyčiojosi ir nuo viso to stabiliai durnėji, tuo tarpu universitetinis išsilavinimas tarsi yra pakylėtas virš šios bjaurasties.

Taigi labai grubiai apibendrinant, man dingojasi, kad šiandienos daugelio Lietuvos universitetų viziją ir sudaro kažkokia Platono (ir viduramžių) požiūrio į žmogaus ugdymą ir sovietinio požiūrio į darbą simbiozė. Jinai pati savaime nėra nei gera, nei bloga, tiesiog eilinė ir nelabai sudėtinga tarsi poros stiklo karoliukų kombinacija, tačiau problema yra tai, kad jinai šiuo metu bene vienintelė ir paradoksas – kuo jau kuo, o po vidurinės baigimo ketindamas  tapti tuo pačiu akademikų keikiamu valdžiažmogiu šios sistemos ignoruoti negali ir privalai ją pereiti. Kol kas tik iki akademinio magistro laipsnio ir dviejų ES kalbų mokėjimo.

Share

24 Comments, Comment or Ping

 1. Ponas Kreivaranki, tamstos šita įžvalga -- kaip reta viską gražiai sustatanti. Aš paprasčiausiai neturiu, ką pridėti (nes kol kas net neateina naujų minčių), tad užsikomentuoju bent jau tam, kad liktų pritarimo ženklas 🙂

  June 20th, 2011

 2. Geriau jau susinervinęs būtūm… patinka kai nervuojies…

  June 20th, 2011

 3. Ačiū, čia visai teisingas užvažiavimas, bet kartais tik tai ir lieka 🙂

  June 21st, 2011

 4. Tik kartais? Tai tada nėra dar taip blogai.

  June 21st, 2011

 5. Galvoti apie universiteto diplomą kaip kažkokį pasiekimą gali tik asmuo, kuris universitete (lietuviškame?) nestudijavo užvis arba studijavo taip, kaip studijuoja kokie 90% studentų. Prisimenu, kai aš su kolegom prieš metus baigiau bakalaurą, dauguma džiaugėsi, šventė, galvojo, jog kažką pasiekė. Žiūrint iš šiandienos perspektyvos, jiems nelabai kas pasikeitė 🙂 Nepasikeitė ir man, bet čia jau kita istorija, nes mano “pradžia” prasidėjo gerokai iki diplomo gavimo.

  June 21st, 2011

 6. Na, aš save priskirčiau prie tų, kurie “pradėjo” po diplomo įteikimo. Nelabai gera pradžia buvo 🙂

  June 21st, 2011

 7. skirtumas

  Aš daugiausiai išmokau ne iš profesorių, o iš aukštesnio kurso studentų. Iš to, kad gyvenau su mažesne tėvų pagalba, su mažesne jų priežiūra. Mokiausi savarankiškumo. Ypatingai daug savarankiškumo išmokau tranzuodamas ten ir atgal į Angliją (niekaip neužbaigiu tos istorijos pas save -- reiks susiimti).
  Man regis nepaminėjai akademinės arba “akademinės” aplinkos naudos davimo. Nors kaip kam… Kitiems tai naudos daug nedavė 🙂
  Žodžiu universitete supratau kaip daug maž reikia mokytis ir kad nieko nemoku, nors nebuvau įsitikinęs, jog mokytis to ką mokė yra naudinga…

  Ai dar noriu prisikabinti prie šių žodžių: “[…] tačiau tiesa ir tokia, kad mes nelabai turime galimybės sužinoti yra prasmė pavyti pasaulį ar ne, kadangi tokios alternatyvos daugelis universetų ir nesiūlo t.y. to pasaulio tiesiog nesiveja.[…]” Ar čia negalime priskirti to nenoro vytis tai pačiai kategorijai, kaip akivaizdaus supratimo, jog šokdamas į gilią upę, pasirišęs akmenį po kaklu tikriausiai paskęsi?

  June 22nd, 2011

 8. Skirtumai,
  tiesiog greičiausia tu nesi universiteto žmogus. Nors kas tave žino. Bet kuriuo atveju, labai prašau nepagalvoti, kad nebūti universiteto (tokio koks jis yra šiandien) žmogumi yra koks tai sumenkinimas.
  Į tą klausimą apie nėrimą su akmeniu į upę galiu atsakyti, kad nemanau, kad pasivyti pasaulį yra tas pats. Bet, tiesą pasakius nesu tikras ar teisingai supratau klausimą.

  June 22nd, 2011

 9. skirtumas

  🙂 Tikriausiai neuniversiteto. Nors nežinau ką tai reiškia.

  O klausimas tai buvo toks: ar esi įsitikinęs, kad tikrai apie tą “pavyti pasaulį” labai gerai nepagalvojo visi unversitetai ir priėjo kokios nors akivaizdžios išvados kad “ne, tikrai ne, nes tikrai paskęsime su tuo akmeniu po kaklu toje gilioje upėje”?

  Iš kitos pusės vėlgi nevisai aišku ką reiškia “pavyti pasaulį” :)))))

  June 23rd, 2011

 10. Žinok, vistiek nesupratau, nepyk. Manau, mes kažkaip skirtingai reiškiame mintis. Man pvz. labai sunkiai suvokiama yra frazė “labai gerai nepagalvojo”.

  June 23rd, 2011

 11. skirtumas

  hahahaha 🙂 Nu dar bandau: tai kam bandyti tai kas ir taip aišku? Pvz. bandysi bėgti apie namą taip greitai, kad pamatytum savo bėgančio užpakalį? 😉

  Nu tipo kam vytis, jei aišku, kad nedasivys?

  Ir jei gali tai dar paaiškink ką reiškia “pavyti pasaulį”.

  June 23rd, 2011

 12. Skirtumai,
  nežinau kodėl neleidžia replayinti tavo paskutinio komentaro, tai rašau po savuoju. Tu manai, kad universitetai negali iš principo pavyti gyvenimo? Mano nuomone, iš principo universitetai ir neturėtų to gyvenimo vytis, užuot tai darę jie turėtų imti ir atsistoti priekyje jo. Kaip suprantu, panašiai ir buvo viduramžiais ar naujaisiais laikais. Kodėl tai yra neįmanoma šiandien ir ar iš tikrųjų tai neįmanoma šiandien -- gana įdomūs klausimai ir į juos neturiu atsakymo.

  June 23rd, 2011

 13. skirtumas

  Todėl kad komentarų gylį tokį nusistatęs. Ten galima ties comentarais dašborde nurodyti kiek levelių gylio nori leisti.

  Nu va kaip gerai… Iš durno klausimo gavosi neblogas dar vienas klausimas į kurį atsakymo šiuo metu neturime.

  June 23rd, 2011

 14. Matai, apie tai aš tekste jau buvau užsiminęs… Tiesiog viduramžiais pakakdavo mokėti rašyti ir jau tu būdavai aplenkęs gyvenimą. Vėlgi pasikartosiu, ką kitam komentare buvau sakęs -- pvz. apie 1995 m. visi VDU studentai (pabrėžiu VISI) privalėjo mokintis anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo. Tuo metu tokie įgūdžiai nebuvo tokie visuotiniai kaip dabar ir va būtent tada, manau, VDU kelis metus žengė gyvenimo priešaky… dabar, manau, jau atsilieka, bet šiaip jau tų nišų galima ieškoti. Manau čia labai neblogas pavyzdys, nes anglų kalba ir kompiuterinis raštingumas praversdavo visur -- tiek profesinėje veikloje, tiek mokslinėje.

  June 23rd, 2011

 15. Vakar apturėjau tokį pat pokalbį ir man nuolat kyla tas pats klausimas – ar aš vienintelis toks, kuriam studijos lietuviškame universitete davė labai daug naudos?.. Nes darosi kažkoks absurdas aplink mane, žmonės, kurie gauna diplomus, pažymėjimus ir visa kita burba, kaip ten viskas buvo blogai, o aš vienintelis lieku prie stalo, sakantis – viskas su tom studijom gerai… Gal aš vienintelis durnius, kuris nesupranta, kad nepaprotingėjo?..
  Tiek tos, ką jau čia dabar. Nors ir iš patirties nemačiau daug akademikų, kurie nenorėtų „vytis“ pasaulio, nes „vistiek neprisivysi“, bet, kaip sakiau, ką jau čia dabar. Nežinau, kaip universitetai interneto amžiuje gali „nesiūlyti“ galimybės domėtis ir sužinoti apie pasaulį. Vėlgi, negi ginčus suksim ratu.
  Siūlau projektą. Emigruokite, važiuokite į užsienį mokytis, grįžkite čia, jei norite, nesimokykite visai, verčiau eikite dirbti, leiskime mūsų universitetams žlugti, žodžiu, leiskime vykti procesams, kurie turi vykti – the strong survive. Skatinkime tai, siūlykime tai, kaip legalią alternatyvą. Pažiūrėkime, kas iš to išeis. Tai sakau be jokios ironijos, be jokios nuoskaudos ar sarkazmo.
  Manau, kad žinau, kas išeis, bet apie tai kada parašysiu atskirai. Kodėl siūlau? Nes tuom tarpu bet kokia kritika suvažiuoja į tai, kad universitetai nieko neišmoko ir viskas yra blogai. Kas nuolatos mane stebina, nes keistai koreliuoja su tų mano nesutiktų akademikų požiūriu – ai, koks skirtumas, vistiek čia taip ir anaip. Jei bandysi keisti, viskas vistiek bus blogai. O situacija bloga ir blogiau būt vargu begali, bet negali ir pagerėti. Tiek šito jau prisiklausiau, kad norisi paklausti, ką siūlote, tačiau žinau, kad atsakymo negausiu. Tad prisiimu proto bokšto vaidmenį ir bandau naudotis galva.

  June 22nd, 2011

 16. Gerbiamas Proto Bokšte,
  malonu, kad sutinkate prisiimti šį vaidmenį ir toliau nešti šią sunkią naštą. Nežinau ar ji neprislėgs jūsų, tačiau iššūkius reikia priimti atviru veidu ir niekada nepamiršti, kad tai kas mūsų nenužudo, tai padaro mus stipresniais.
  Apskritai nelabai suprantu ką jūs čia pakomentavote. Siūlote išvažiuoti? Buvau ten išvažiavęs. Ir dirbau, ir mokiausi. Netgi ne vienoje šalyje. “Stronger survives?” -- jei jau jūs taip sakote… Tiesiog aš gal kiek linkęs į kairę, tačiau pačios aukštosios mokyklos sukūrė tokią situaciją ir iš tiesų, manau, kad dabar tokia situacija kai išgyvens tik “stipriausieji”. Jei netikite -- sekite ŠU, KU, VPU pranešimus spaudai. Ne tai, kad man jų negaila -- tokia rinka, o jei jau kažkas pasirinko kovoti rinkos sąlygomis, tas negali kažko kaltinti, kad tomis sąlygomis jis pralaimi.
  Nori alternatyvos -- man patiko vienas paprastas pasiūlymas, tiksliau du t.y. arba 1) elemantariai sumažinti univierų skaičių per pusę 2) visuotinis mokamas mokslas. Nė vienas variantas man nepatinka, bet ties šiais 2 pasiūlymais geriau “pameditavus” (pabrėžių -- GERIAU) supranti kame čia razinka.
  O dabar apie tai ar mūsų universitetai ko nors išmoko -- manau, kad išmoko. Aš pats esu VDU absolventas ir tuo didžiuojuosi (bent jau prieš save). Ar yra blogai? Aš kalbu ne visai apie patį išsilavinimą koks jis yra dabar -- tekste juk aiškiai pasakyta, kad jis nėra nei geras, nei blogas. Ar gali būti blogiau nei yra dabar -- mano nuomonė šiuo klausimu vienareikšmiška -- gali būti kur kas blogiau. Pvz. kitas klausimas -- ar reikia ką nors daryti? Manau, kad galima ir nieko nedaryti, bet kuriuo atveju manau viską jau seniai sprendžia “stronger survives”…belieka tik filosofuoti kas yra tas “stronges”, bet who cares?

  June 22nd, 2011

 17. Epitetą man Baltasis Vaiduoklis prikabino, beje 😉
  Komentaras buvo ne tekstui, o komentarams skirtas, turbūt reikėjo tą pažymėti atskirai, mea culpa.

  June 23rd, 2011

 18. Tai čia gal reikėjo tada adresuoti konkrečiam komentatoriui, spėju Tomui.

  June 23rd, 2011

 19. Romas

  Gražiai čia viską surašei.
  Skaičiau kažkada straipsniuką apie švietimo sistemos trūkumus Lietuvoje. Buvo aprašyti įdomūs tyrimo rezultatai: net tarp gerus pažymius iš fizikos turinčių moksleivių retas kuris praktiškai supranta šaldytuvo veikimo principus. Atsimenu, tada pagalvojau, kad Lietuvoje, ko gero, tiek pat retai, kaip ir moksleiviai, žmonės suvokia savo gyvenimiškos veiklos prasmę. Pavyzdžiui: stalius ne gamina taburetę, o uždirba atlyginimą. Pasidaryti diplomą, pramušti finansavimą, įsisavinti pinigus -- irgi iš tos pačios operos.
  P.S. ar pavyko jau ką nors nukauti su savo diplomu?

  June 22nd, 2011

 20. Ne, nieko su diplomu nukauti nepavyko -- mano atveju tai grynai formalus dalykas, kai reikalauja kažkokio tai išsilavinimo. Šiaip gana smarkiai man šią vasarą viskas susidėjo -- neprisimenu kada taip viskas būtų supuolę. O bėda tame ir yra -- diplomas mano iš esmės visiškai beprąsmis, ir tikrai tuomet kai rinkausi politologijos studijas niekaip nebūčiau patikėjęs, kad tai yra toks beviltiškas reikalas.
  Šiaip Tomas Chochrin mėgsta parodyti savo šaltakraujišką sugebėjimą numatyti į priekį, bet kai aš prisimenu tuos laikus kai stojau, tai buvo 1996 m. … realiai juk buvo praėje vos 5 metai nuo to laiko kai po Vilnių važinėjo rusų tankai ir kažką prognozuoti kokia bus Lietuva po 10 metų buvo sunku. Anglų kalbos pvz. mokėjimas ir sugebėjimas susikurti folderį ir išsaugoti jame wordinį dokumentą buvo retenybė -- tie du elementai ir buvo tie, kuriuos galima TADA buvo išskirti kaip grynai universitetinius, ta prasme, kad jie atrodė visi labai nauji, labai reikalingi ir labai universalūs, o VDU tai buvo privaloma visiems. (aišku, stojau ne dėl to).

  June 23rd, 2011

 21. Lokyz

  Mjo, univere kai mokino kompu dirbt, tai klaikia nirko nesuprasdavau, ir spausdinau tekstus po 2 pastraipas per valandą. A galėtum tuo patikėt?

  June 26th, 2011

 22. Sakau, tada šiaip VDU tokia labai įdomi kontora buvo (gerąja prasme). Tačiau dabar, manau, tai kelia problemų. Apskritai -- primesk kažin ką dabar dėsto Janickienė per savo įžymujį “Informatikos įvada”?

  June 26th, 2011

 23. Patikslinsiu savo komentarą. Nes, kaip visada, linkstama nusiinterpretuoti. Mano komentare, nebuvo nė vieno teiginio, kuriuo “varoma” ant mano baigto universiteto. Komentaro esmė -- universitetas yra naudingas tiek, kiek tu sugebi iš jo pasiimti. Deja (o gal valio?), sistema veikia taip, kad kiekvienam pagal poreikius ir galimybes? Tai sąlygoja, kad atsiranda daugybė asmenų nevertų gautų diplomų ir taip devalvuojama aukštojo mokslo reikšmė.

  June 23rd, 2011

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar