Pedoentuziazmo kategorijos


Panašu į tai, kad vis sunkiau yra atsispirti violetinės informacijos srautui, užplūstančiam vos tik įsijungus televizorių ar monitorių. Vis daugiau kyla tokių abstrakčių klausimų kas tai yra faktas ir interpretacija. Vėl skirstoma į tikrus ir netikrus, virtualiai dalinamos pažymos pas psichologus ir psichiatrus. 2012 m. gegužės 17 d. žymus tautinių vertybių gynėjas interneto platybėse blogeris Zeppelinus išplatino tokį pranešimą (tiesiog negaliu susilaikyti nepateikęs čia jo viso):
Dėl įvykių Garliavoje.Trumpai
Kas mane stebina, tai kai kurių elito atstovų džiūgavimas ir naivus įsitikinimas, kad „viskas baigėsi“.
Toks jausmas, kad tie žmonės neskaitė rimtų knygų apie religijos istorija, neturi supratimo apie masių psichologiją, nežino pagrindinių mitų ir legendų formavimosi dėsnių bei nesuvokia to, kad tie mitai ir legendos daro didesnę įtaką žmonių vaizduotei, nei kažkokie sausi ir nelogiški teismų sprendimai ir nuobodūs ekspertų vogravimai, etc. Gerbiamieji, turiu jus nuliūdinti – niekas nesibaigė. Tik perėjo į kitą lygmenį, kur racionalūs argumentai nebereikalingi ir teisiniai-loginiai ginčai nebevyksta. Nes jūs savo jėgos veiksmais suteikėte faktinį pagrindimą pačioms juodžiausioms fantazijoms apie visagalį Klaną ir savo kreivomis rankutėmis (pabraukta mano – K.) sukūrėte tai, su kuo kovoti vargu ar pajėgsite – Mitą apie Klano Pagrobtą nukankinimui Mergaitę. Kas bent kiek yra skaitęs šventųjų garbinimo istorijas, tas supras, ką padarėte…
Akivaizdu, kad netrukus L.Stankūnaitė ir jos dukra išnyks iš Lietuvos, kaip tai nutiko su jos sesers vyrų ir dukrele. Kuriam laikui jos bus apgyvendintos kokioje nors užsienio šalyje ir bus išlaikomos mūsų mokesčių pinigais iš „liudininkų apsaugos programos“ ar kaip ji ten vadinasi. Nesiimu spėlioti, koks bus tolimesnis jų likimas, bet nieko ypač smagaus į galvą neateina…
Naivieji pedoskeptikai mano, kad praėjus keletui savaičių Lietuvoje viskas savaime pasimirš, nes žiopla minia atras kitų temų. Tai yra, daro tą pačią klaidą ir lipa ant to paties grėblio, kaip ir anuometinė VSD vadovybė ir jos kišeninė žiniasklaida pulkininko Vytauto Pociūno žūties atveju.
Jų laukia didelis siurprizas.
Mitas apie Klano Pagrobtą nukankinimui Mergaitę šiandien pradeda savarankišką gyvenimą. Po kurio laiko pedoskeptikų ideologai susipras, kad jiems buvo kur kas jaukiau ir lengviau turėti reikalą su ramiai teisėjos Venckienės šeimoje gyvenančia mergaite, nei su įsitvirtinusiu masių sąmonėje Mitu. Kuris tikrai suvaidins vaidmenį ir artėjančiose rinkimuose ir dar ilgai darys įtaką daugelio žmonių sąmonei.“
Ką gi – jūs patys tai padarėte ir nieko kito kaltinti dėl labai tikėtinų pasekmių negalėsite. Apart savo trumparegystės ir įžūliai naivaus kvailumo…”
 
 
Amen. Perskaitėte Zeppelinus’o Žodį.
Šiame manifeste minimi „naivieji pedoskeptikai“ – dar vienas dažnai Zeppelinus naudojamas terminas, kiek aiškiau išplėtotas viename iš ankstesniųjų jo įrašų. Dedu visas šias nuorodas į Zeppelinus įrašus, kadangi būtent juose randu, kaip niekur kitur, atvirai ir nuosekliai plėtojamą tokį pažiūrų kompleksą, kuris jau anksčiau buvo įvardintas kaip pedoentuziazmas. O šis aukščiau cituojamas įrašas, kuris iš visko sprendžiant yra spontaniškai nuoširdus, apima esmines, mano galva, pedoentuziastinės ideologijos kategorijas.
Kliedesys – atsiprašau, kad šiuo žodžiu įvardinu tai, ką savo manifeste įvardinama kaip mitas. Visi kiti ten vartojami terminai, tokie kaip „masių psichologija“, „legendos“, „juodžiausia fantazija“ ir pan., daugmaž yra savo vietoje. Taigi skelbiamas naujo pedoentuziastinio kliedesio cunamio banga, kuriai užliejus jau bus nesvarbu nei logika, nei argumentai, nei galiausia pati teisybė. Būtent šiame kontekste interpretuotinas termino pedoentuziazmas sudedamoji dalis, žodis entuziazmas t.y. dvasinis pakilimas, įkvėpimas, užsidegimas. Tai yra įkvėpimas, sukeltas tikėjimo, kad ši pedofilijos byla gali suvienyti ir tapti pradžia kažko naujo ir šiuo atveju kuo bus daugiau kliedima, kuo daugiau bus kuriama pasakų ir legendų ir kuo jos bus baisesnės ir žiauresnės, tuo didesnė tikimybė, kad galiausia bus imtasi ir kažkokių veiksmų. Ir šiuo atveju dėl to, jei kliedesiai gerokai peržengtų tikrovės ribas kaltė kristų ne tų kliedesių kūrėjams, o tiems, kurie neklausė kliedesių kūrėjų dar tuomet, kai jie kalbėjo protingai, tokiu savo ignoravimu nepalikdami jiems jokios kitos išeities kaip tik kliedėti.
Tokiame kontekste pasakodamas istoriją apie Antrąją Mergaitę, kurią Vokietijoje (beje nežinau kodėl šiai istorijai pasirinkta būtent ši šalis – gal dėl palankių tam sąlygų?) kelis metus prievartavo, o galiausiai sukapojo ir išpardavė žmogaus organų prekeiviams, net ir tuo atveju jei tai yra netiesa, vis tiek prisidedi prie Kliedesio evangelijos, prišauksiančios Šviesos Angelo atėjimą į Seimą, skleidimo, o tuo pačiu gauni palaiminimą ir išrišimą už bet kokias nuodėmes,spėju, už žmogžudystę taip pat.
Auka – kaip jau minėjau, Kliedesio legenda tuo geresnė, kuo ji žiauresnė. Legenda apie Klano pagrobtą Mergaitę yra geresnė nei istorija apie teismo sprendimu, antstolių ir policijos pagalba, paimtą iš globėjų vaiką ir perduotą motinai. Atitinkamai, už legendą apie Klano pagrobtą Mergaitę yra daug geresnė legenda apie Klano pagrobtą prievartavimui Mergaitę, o iš vis geriausia legenda yra apie Klano pagrobtą nukankinimui Mergaitę. Kai kurių senovės pagonių tautų dievai irgi reikalaudavo žmonių aukų tam, kad pvz. naujai pastatyta pilis stovėtų ne vieną šimtmetį ir saugotų nuo priešų antpuolio. Toks visuotinis saugumas kartais reikalaudavo brangios kainos – žmogaus gyvybės, kurią atsisakius sumokėti iškildavo grėsmė visai bendruomenei. Čia pedoentuziastinė mintis pakliūna į paradoksą, kurį įveikia Kliedesiu – nepriklausomai nuo to, kokios buvo faktinės bylos aplinkybės, akivaizdu (bent jau man), kad ideologiniu požiūriu būtent pedoentuziastams sėkminga Mergaitės tolimesnė raida ir reabilitacija yra mažiausiai pageidaujama, kaip pašalinanti pagrindinį entuziazmo dirgiklį. Tuo pačiu man šioje situacijoje sunku įsivaizduoti pedofilą (atsiprašau už vaizduotės stoką), kuris drįstų ją šiuo metu prievartauti. Tuo jokių būdu nenoriu pasakyti, kad Mergaitei dabar saugiausia būtų pedofilų apsupty, o tuo pačiu jokiu būdu neteigiu, kad pedoentuziastai sąmoningai nori jos kuo žiauresnio traumavimo. Mintis čia paprasta, tai patvirtina ir pedoentuziastų ideologas Zeppelinus, – svarbu ne mergaitė, svarbu mitas apie jos Auką.
Pirmoji mergaitė (kuri paprastai įvardinama kaip Antroji Mergaitė) iš visų publicistinių laidų žiūrovų buvo atimta iš pat pradžių, neseniai atimta ar antroji mergaitė (kuri paprastai įvardinama tiesiog Mergaite), tačiau štai vyksta mitingas ir jau nebesvarbu ar ta eisenos priekyje su užrašu žingsniuojanti mergaitė yra Trečioji ar Ketvirtoji. Svarbu yra ne šis ar anas žmogus, o jo auka, nes be Aukos nebus naujos Pradžios, o kad bet kuriuo atveju ši Auka būtų ir neišnyktų, yra būtinas Kliedesys ir kuo jis intensyvesnis tuo geriau.
Pradžia – tai tokia pedoentuziastinio mąstymo kategoriją, kurią galima būtų apibūdinti kaip kažkokį tai veiksmą ar įvykį, kuris atsižvelgiant į esamą situaciją, neišvengimai įvyks pačiu artimiausiu metu ir, kuris normalioje valstybėje, esant tokioms sąlygoms kaip dabar, būtų įvykęs senų seniausiai, bet kadangi čia yra Lietuva, tai šis veiksmas ar įvykis labai užtruko, bet kadangi net ir Lietuvoje liko normalių žmonių, tai jis va tuoj, tuoj ir įvyks. Trenkus šalin religinį patosą ir pateikiant viską suprimityvintai, šis įvykis – tai absoliuti pedoentuziastų dauguma Seime ir to pasekoje seksiančios reformos, kurios įjungs kažkokią sakralinę lempą ir pasidarys šviesu, o tamsos nebeliks.
Kalbėti apie tai, kas bus po Pradžios yra gana sudėtinga, kadangi pati Pradžios koncepcija yra suponuota prielaidos, kad šiuo metu yra taip blogai, kad blogiau jau būti nebegali, todėl į žvelgiant iš pedoentuziastinių pozicijų tikri galime būti tik dėl vieno – be jokios abejonės, po Pradžios, net ir blogiausiu atveju bus bent truputį geriau, nei yra dabar, o geriausiu atveju bus sukurta būtent tokia Lietuva už kurią žmonės stovėjo prieš tankus sausio 13. Bet kuriuo atveju, Pradžia, tai žygis valdžios vertikalėje į viršų, nes tik patekus ten, galima padėti pažemintiems ir nuskriaustiesiems. Pati pagalba, tai jau antras etapas.
O realybė tokia, kad kas žino kada Kliedesys ir Auka sukels Pradžią. Nežinia ar partija „Drąsos kelias“ yra tas vienintelis kelias į Pradžia ir ar tai yra toji pradžia ir, apskritai, kas pas jos lyderius J. Varkalą ir A. Skučienę galvoje. Visi kiti irgi kur kas panašesni į žaidėjus povandeninėmis šaškėmis – S. Stoma tik dabar išstojo iš Tėvynės Sąjungos; A. Stancikienė, R. Kupčinskas ir N. Puteikis vis dar joje ir nepanašu, kad ketina išstoti; A. Matulevičius turi kažkokį tai, sunkiai beprisimenamą, savo judėjimą ir nepanašu, kad jam blogiau vadovauti ten, nei klausyti J. Varkalos ir A. Skučienės pamokslų; V. Šustauskas ketina emigruoti į JAV, pirmagimio susilaukęs M. Murza užimtas maloniais rūpesčiais; A. Medalinskas irgi kuria kažkokį tai judėjimą, kuris yra jo, bet tuo pačiu metu yra ir kiekvieno Lietuvos piliečio; tautininkai irgi neseniai susivienijo ir, kiek girdėjau, visai rimtai svarstė galimybę įtraukti į savo uniformą violetinę spalvą (kad ketintų jungtis su „Drąsos keliu“ negirdėjau), D. Kuolys ir R. Ozolas tebekalba, N. Oželytė tebekalba labai intensyviai.
N. Venskienei į „Drąsos kelią“ šiuo metu stoti neapsimoka, nes dabar ji dirba teisėja. Turbūt, nelabai apsimoka ir A. Venckui.
 
Share

14 Comments, Comment or Ping

 1. Ponas Kreivaranki, tamsta darote vieną klaidą. Tamsta bandote prieštarauti vertinimui todėl, kad jį išsakė ponas Zeppelinusas. Tai yra klaida.

  Jau iš to kyla visa krūva projektyvinių klaidų, pvz., kad tas vertinimas esąs manifestu, etc.. Iš to paties kyla ir paradoksas, kad tamsta tiesiog paimate ir atpasakojate visai tą patį turinį savo tekstu. Ar nepastebėjote netyčia, kad tamsta tiesiog atkartojate tai, ką rašė ponas Zeppelinusas, tik kitais žodžiais, su kitomis emocijomis ir t.t.? 🙂

  Paskaičius pono Zeppelinuso vertinimą ir atmetus vieną kitą nelabai gražų išsireiškimą, jis gaunasi labai tikslus. Toks tikslus, kad tamstai vertėtų atsitraukti ir labai rimtai pergalvoti, ar tikrai ponas Zeppelinusas yra pedoentuziastas. Nes tasai vertinimas visiškai neįsitenka į jokį pedoentuziastinį diskursą, o priešingai -- tokį diskursą dekonstruoja. Dekonstruoja maždaug tiek pat, kiek ir jūsiškis pasakojimas, ponas Kreivaranki. Taigi, viskas čia įdomiau.

  Deja, to vertinimo turinys yra labai liūdnas. Liūdnas dėl to, kad labai realus. Realybė yra mūsų galvose, ponas Kreivaranki. Ta realybė yra simbolinė, o mitai -- tiesiog tų simbolių išraiška.

  May 27th, 2012

 2. Pastebėjau, kad mano tekstas yra tarsi atpasakojimas. Bet neretai skirtumas tarp atpasakojimo ir interpretacijos neretai būna sunkiai pastebima riba. Skiriasi tiesiog šių simbolių, mūsų galvose virtusių faktais, vertinimas. Zeppelinusas gali būti pedoentuziastų ideologu (ypač jei pats to nori) dėl to, kad jisai mato visame tame pozityvą. Tektai savo turiniu labai panašūs, tačiau skiriasi vertinimas.

  May 27th, 2012

 3. Tam, kad analizė būtų gera, vertinimo reikia atsisakyti, pasakoti iš kuo neutralesnės, pašalinės pozicijos. Ir drįstu tvirtinti, kad ponui Zeppelinusui tai pavyko geriau, negu tamstai. Todėl tamstai reiktų pasitempti, nes tamsta galite.

  Pabandykite tokį naratyvą: “kartą gyveno žmonės, kurie sugalvojo dvi istorijas apie tą patį dalyką. Visi įvykiai išties vyko, kaip vyko, tačiau jų nežinome, bet štai istorijos nuėjo visiškai priešingomis kryptimis, o viena iš jų tapo pilnaverčiu mitu…”

  May 27th, 2012

 4. Ai, dabar supratau atrodo. Tu siulai rašyti panašiai kažką panašaus į tavo tekstą “Drąsius Kedys legendoje apie save”? Jo Zeppelinuso tekstas tuo požiūriu yra artimesnis tavąjam ir būtent šis žanras yra stipresnis. Bet šiuo atveju parašiau kaip norėjau, tiesiog norėjau parašyti būtent taip kaip parašiau -- čia daugiau tokia publicistinė kritika pas mane, on religijos antropologija. 🙂

  May 28th, 2012

 5. romas

  Sprendžiant iš to, kad Zeppelinus kaltina kažką padarius klaidą, jis pats jau gyvena mitologinėje realybėje arba žino, bet nepasako, kas padarė klaidą. Teisėsaugos sistema nors ir organizuota, bet ne kažkokio lokalaus tikslo pagrindu. Teisėsaugos tikslai nustatyti pačios visuomenės ir yra skaidrūs. Klaidą padariusieji akivaizdžiai turi turėti galių tampyti teisėsaugą už virvučių.

  May 28th, 2012

 6. romai,
  ne visiai supratau komentarą, bet kad Zeppelinus kartais pykstasi su realybe -- tai faktas.

  May 29th, 2012

 7. romas

  Kartais išeina neaiškiai:)

  Zeppelinus rašo:
  “Nes jūs savo jėgos veiksmais suteikėte faktinį pagrindimą pačioms juodžiausioms fantazijoms apie visagalį Klaną ir savo kreivomis rankutėmis sukūrėte tai, su kuo kovoti vargu ar pajėgsite – Mitą apie Klano Pagrobtą nukankinimui Mergaitę.”

  Į ką jis kreipiasi?

  Kiek vėliau jis sako:
  “Naivieji pedoskeptikai mano, kad praėjus keletui savaičių Lietuvoje viskas savaime pasimirš, nes žiopla minia atras kitų temų. Tai yra, daro tą pačią klaidą ir lipa ant to paties grėblio, kaip ir anuometinė VSD vadovybė ir jos kišeninė žiniasklaida pulkininko Vytauto Pociūno žūties atveju.
  Jų laukia didelis siurprizas.
  Mitas apie Klano Pagrobtą nukankinimui Mergaitę šiandien pradeda savarankišką gyvenimą. ”

  Kiek pamenu, pedoskeptikai nėra kažkoks konkretus junginys, tipo organizacija, turinti tikslus ar ideologiją. Tiesiog yra kedofilai, tikintys lytiniais nusikaltimais prieš Kedytę, ir pedoskeptikai -- netikintys. Žodžiu, aiškiau, kas taip lemtingai klysta ir leidžia kurtis mitams, man nepasidaro. Kažkodėl nesitiki, kad kreiptųsi į Kondratjevą ar anstolę. Nujaučiu, turėtų būti kažkas aukščiau, kas turėtų galių teisininkus priversti nesilaikyti įstatymų.
  Turiu sau du atsakymo variantus:
  1.Arba Zeppelinus kreipiasi į mitinį Klaną, t.y. mitas jau gyvena savarankišką gyvenimą
  2.Arba Klanas ar kokia kita suinteresuota jėga iš tikro egzistuoja, bet Zeppelinus vengia sukonkretinti.
  Nors gal tiesiog nesuprantu, į ką Zeppelinus kreipiasi. Turėjau vilties, kad apsireikš ir pats paaiškins.

  May 29th, 2012

 8. romas

  Pagalvojau gal vėl nelabai aiškiai rašau. Įsivaizduoju, įsijungia kažkoks elito atstovas tinklalapį su Zeppelinus tekstu ir skaitydamas galvoja: “O, mums Zeppelinus rašo. Gal ir iš ties suklydom, paskubėjom. Geriau būtume liepę Kondratjevui priimti sprendimą palikti mergaitė Venckienei. Dabar gims mitas apie Klaną, pagrobusį mergaitę, su kuriuo nepajėgsime kovoti.”
  Kas jie tokie ir iš viso yra tokių, kurie galėtų galvoti, kad Zeppelinus rašė būtent jiems?

  Nors pabraukei “kreivomis rankutėmis”, tikiuosi Zeppelinus tekstas skirtas ne tau, kreivaranki 🙂

  May 29th, 2012

 9. romai,
  pabraukiau tas rankutes, nes kažkaip pasijutau pamalonintas. Į ką kreipiasi Zeppelinus nėra aišku, manau, kad to nežino net jis pats. Jo adresatas greičiausiai yra pedoskeptikai, nes tame jo atsišaukime yra netiesiogiai įvardinama, kad pats klanas yra labiausiai reikšmingas kaip mitas apie Klaną. Adresatas greičiausiai tie, kurie suplanavo teismo sprendimo vykdymą ir nepabūgo iš minios atimti gyvą žaisliuką.

  May 29th, 2012

 10. Neturiu

  Atsiprašau, bet tamsta esate durnas per visą pilvą. Jau vien tai, kad kai kurią informaciją priimate kaip “violetinę”, rodo, jog esate sėkmingai nudobta informacinio karo auka. Tai, jog kaip pasekmę matote religinį patosą, jums daro įtaką patiems buvusiams įvykiams. Guostis galima nebent tuo, kad jūs su tokiu požiūriu ne vienišas. Tai nacionalinis (nusi-)filosuofuojančio lietuvio bruožas.
  Šiaip, jei visgi domintų priartėti prie realybės, tai pasiskaitykit KGB informacijos valdymo vadovėlius, ar ką. Daugybė versijų kuriama ne tam, kad nebūtų tos tikros, o tam, kad protingais save laikantys manytų, jog “tiesa per vidurį”. Analogiškai ir fonas “taip visi mano” (kad kai kuri informacija violetinė) kuriamas tam, kad tai būtų “viena pusė”, o tada “protingas” ieškos ir antrosios. Yra ir daugiau, tingiu čia plėstis.

  May 30th, 2012

 11. romas

  Violetinę spalvą pasirinko “Drąsiaus kelias”. Argi kreivarankis yra jų informacinio karo auką?

  May 30th, 2012

 12. Ai, čia eilinis KGB ir kitų tarnybų veiklos specifikos žinovas. O, kad Zeppelinus violetinis, tai čia neverta dėl to ginčytis.

  May 30th, 2012

 13. Davidas Goldbergas

  Kreivarankis nustebino:)Ir angsceu kreivarankio textai buvo tokie kažkokie “nevienareigsmiai”:)Kreivarankis yra pavojingas pašnekovas.Dėl to ir ydomus:)

  June 3rd, 2012

 14. Davidas Goldbergas

  Nenustebino rokiškis.Jau seniai vis svarstydavau,kodėl proto “pisėjai” save laiko protingais žmonėm?Ar dėl to,kad aplinkinius vertina per menkai,ar dėl to,kad savo manipuliacinius sugebėjimus vertina per aukštai?Atsakymas ,manau ,yra vienas-protas-aukstas intelektas budina sąžinę.Tiesiog negali kalbėti ir elgtis kitaip,nei pagal proto duotą atsakymą.Protingas žmogus dažnai būtent dėl to atrodo kvailai(kvailas?):)

  June 3rd, 2012

Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Skip to toolbar